Hopp til hovedinnhold

Webinarer: faglig påfyll

Trinn 11.–13.

Denne våren har du anledning til å melde deg på en rekke spennende webinarer fra Aschehoug Undervisning. Her vil du møte noen av våre forfattere og bli kjent med aktuelle læremidler til fagfornyelsen.

Faglig påfyll

Webinarene gir deg et faglig dypdykk og nyttig påfyll til undervisningen. I disse tar vi opp relevante temaer som vi utdyper, gjerne med eksempler fra våre læremidler. Her ser du en oversikt over kommende webinarer. Lenker til påmelding kommer etter hvert som de blir klare. 

Kommende webinarer  

Ingen planlagte webinarer.

Gjennomførte webinarer

16. februar | 0740–0800 | Hvordan aktivisere elevene i yrkesfagsklasserommet? | Engelsk og norsk YF | Marianne Eik

10. mars | 1500–1545 | Sukker og slaver: Hvordan vekke elevenes interesse for eldre historie? | Historie | Siv Falang Gravem

11. mars | 0740–0800 | Hvordan sikrer helt nye Grip teksten fagfornyelsen? | Norsk SF | Benedicte Eyde

16. mars | 0740–0800 | Programmering i fysikk | Fysikk | Andreas Hellesøy og Aleksander Seland

17. mars | 1500–1545 | Måneferden og den kalde krigen: Hvordan vekke elevenes interesse for nyere historie? | Historie | Steingrímur Njálsson 

18. mars | 1400–1445 | Den retoriske situasjonen: Retorikk og sakprosa i den nye læreplanen | Norsk SF | Jon Opedal Hove

8. april | 1500–1545 | Demokrati og medborgarskap: Perspektiv på språkhistoria | Norsk SF | Endre Brunstad 

13. april | 1600–1645 | Hvordan kan The Great Gatsby si oss noe om moderne skjermkultur? | Engelsk 1 | Sonja Nygaard-Joki

14. april | 1600–1645 | Hvordan sikre dybdelæring og utforskende aktiviteter i historie? | Håkon Korsvold

27. april | 1500–1545 | Hvordan bruke litteratur til å diskutere identitet | Engelsk 1 | Hege Bjertnes og Stine Pernille Raustøl

29. april | 1400–1445 | Før og no: Naturen i lyrikken | Norsk SF | Jon Opedal Hove

29. april | 1600–1645 | Hvordan sikre tverrfaglighet og dybdelæring i fysikk? | Fysikk | Inga Hanne Dokka og Edvard Knutsen Skåland 

12. mai | 0730–0800 | Psykologiens grønne skifte | Psykologi 1 | Tonje Fossum Svendsen og Vibeke Gilje Sanne 

20. mai | 1500–1545 | Litteraturhistorie naturell – en grønn og kontrastiv inngang til litteraturhistorien | Norsk SF | Mads Breckan Claudi 

26. mai | 1500–1545 | Sosiale medier, demokrati og digitalt medborgerskap | Engelsk 1 | Øyvind Gilleberg Stensli

9. juni | 0740–0800 | Bruk AR Aschehoug i naturfag! | Naturfag 1–10 og Naturfag SF | Dag-Erik Møller og Eirik Wahlstrøm

10. juni | 1500–1545 | Språklig mangfold: Perspektiv på språkhistoria | Norsk SF | Endre Brunstad 

15. juni | 0740–0800 | Bruk AR Aschehoug i helse- og oppvekstfag! | iPRAKSIS Vg1 | Ann Hilde Bolstad og Eirik Wahlstrøm

Se opptak fra gjennomførte webinarer her.

morgenfugl_webinar