Hopp til hovedinnhold
Alle trinn

Aschehoug univers under eksamen

Mange skoler ønsker å tillate elevene å bruke Aschehoug skoles læremidler under eksamen. For å åpne/gi tilgang til de digitale læremidlene under eksamen må skolen åpne for URL-ene i listen nedenfor. 

Lærer og elev utforskende

Vær klar over at selv om enkelte av oppføringene i tabellen mangler en nettside (f.eks. fonts.googleapis.com) og vil vise en 404-feil hvis du åpner dem, kan de fremdeles levere innhold fra andre deler av domenenavnet (f.eks. https://fonts.googleapis.com/css2?family=Helvetica).

SystemURLHvilke læremidler URL-en gjelder forKan brukerne kommunisere med hverandre i læremidlene?
Aunivers.no *.aunivers.no
*.lokus.no
*.aschehoug.cloud
Alle læremidler på Aunivers.nonei
Cloubi

content01.aunivers.no
content01.lokus.no
fonts.gstatic.com
fonts.googleapis.com
*.cloubi.com
googleanalytics.com
googletagmanager.com
maxcdn.bootstrapcdn.com
stats.g.doubleclick.net

Alle læremidler på Aunivers.nonei
JWPlayermedia.lokus.no
*.jwpcdn.com
*.googleapis.com
Alle læremidler på Aunivers.nonei
WirisJS*.wiris.netMatematikknei
Geogebra*.geogebra.orgMatematikknei
Matterport*.matterport.com360 bildernei
Spotify*.spotify.comNorsk 8-10 Aschehoug univers (Fabel)nei
Codepencodepen.ioInformasjonsteknologi 1nei
Unibokwww.unibok.no
les.unibok.no (innlogget bruker)
oppslag.cappelendamm.no (ordbok)
api.cerevoice.com
cerevoice.s3.amazonaws.com
*.cloudfront.net (skylagring av lydfiler og video)
*.lokus.no
code.jquery.com (standard kodebibliotek)
fonts.googleapis.com (webfonter)
Alle unibøkernei

Wildcard (*) burde dekke toppdomenet og subdomenene. For eksempel *.nrk.no dekker nrk.no, www.nrk.no, tv.nrk.no, og gfx.tv.nrk.no.

Merk at det i noen læremidler kan forekomme lenker til innhold på nettet som ikke inkluderes av URL-ene overfor. 

I tillegg må det åpnes for FEIDE slik det er beskrevet lenger ned på Utdanningsdirektoratets nettsider om administrasjon av eksamen og tekniske krav.

Kontaktinformasjon: 
Aschehoug skoles brukerstøtte
kontakt@aunivers.no
Telefon 22 40 04 55