Hopp til hovedinnhold

Universell utforming i Aschehoug univers

Velkommen til vårt læringsunivers, Aschehoug univers. Vi utvikler læremidler sammen med læreren – for eleven. På aunivers.no finner du universelt utformede læremidler til alle fag og alle trinn. 

Illustrasjonsfoto av gutt som utforsker ulike elementer. Noen av elementene svever i lufta, mens andre ligger på et bord.

Aschehoug univers følger alle lovkrav til universell utforming 

Aschehoug skole følger lovkravene i Forskrift om universell utforming av ikt-løsninger, oppfyller de 35 suksesskriteriene i Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0 og oppfyller reglene i EUs webdirektiv (WAD) som trådte i kraft 1. februar 2023. Du kan lese mer om lovkravene på  UU-tilsynets sider (åpnes i ny fane)

I Aschehoug skole er vi opptatt av å utvikle digitale læremidler som er gode å bruke for alle elever og lærere. Vi jobber derfor kontinuerlig med universell utforming. 

Tilgjengelighetsfunksjoner i Aschehoug univers

Justere skriftstørrelse 

Hold ctrl-tasten nede (cmd-tasten på Mac) og trykk samtidig på pluss-tasten for å forstørre teksten, eller trykk på minus-tasten for å forminske teksten. 

Lytte til teksten 

I Aschehoug univers benytter vi både innlest lyd, der skuespillere har lest inn tekstene, og tekst-til-tale. Du kan i tillegg lytte til teksten ved hjelp av skjermlesere og innebygget funksjonalitet på PC-er, Mac, iOS og Android. 

Tilgjengelighetsikon

I Aschehoug univers vil du noen ganger se dette ikonet: 

Ikonet for innhold som er universelt utformet på aunivers.no

Dette ikonet viser at det finnes en alternativ tilnærming til stoffet som man kan komme til ved å klikke på ikonet. 

Lenker og dokumenter 

I Aschehoug univers markerer vi der hvor lenker åpnes i en ny fane (gjelder eksternt innhold) eller leder til nedlastbare filer. 

Tastaturnavigasjon 

Aschehoug univers ivaretar personer som ikke kan navigere med mus. Innhold kan navigeres og brukes ved hjelp av tastatur. 

Tab-tasten kan brukes for å hoppe mellom aktive elementer på en side. Hold inne tab-tasten og shift-tasten samtidig for å gå tilbake et steg, og bruk enter-tasten for å aktivere et markert element. 

I noen situasjoner kan piltastene brukes for å interagere med visse typer elementer, som for eksempel å spole gjennom lydklipp og video, endre volum, interagere med enkelte menyer og nedtrekksmenyer. 

Mellomrom-tasten kan brukes til å pause og starte lyd og video. 

Noen typer innhold er unntatt krav til tastaturnavigasjon. På Aschehoug univers vil dette for eksempel gjelde tegneverktøy. Noen typer oppgaver vil også mangle tastaturnavigasjon, og i de tilfellene er en alternativ oppgave med tastaturnavigasjon tilgjengelig. 

Alternativ bildetekst  

I Aschehoug univers har bilder en alternativ bildetekst som beskriver relevant informasjon i bildet. 

Teksting av video 

Videoer i Aschehoug univers er tekstet. 

Oversikt over støttede enheter 

Vi har testet Aschehoug univers i følgende nettlesere, operativsystemer/enheter og verktøy:

Nettlesere

  • Chrome 
  • Edge 
  • Safari 

Operativsystemer/enheter: 

  • Windows 10 på PC 
  • MacOS Monterey 
  • iPhone 12 mini  
  • iPhone 10 

Verktøy: 

  • Skjermleseren NVDA 
  • Mac VoiceOver 

Tilgjengelighetserklæring 

Aschehoug har fylt inn en tilgjengelighetserklæring for Aschehoug univers. Denne finner du i Feides kundeportal.

Tilbakemeldinger

Vi setter stor pris på å få tilbakemeldinger dersom det er ting som ikke fungerer eller kunne vært løst bedre, slik at læremidlene våre blir enda bedre å bruke. Her finner du vår kontaktinformasjon.