Hopp til hovedinnhold

Øv sikker språkbruk med elevene

Norsk 11.–13.

Sikkert språk er en digital læringsressurs som er inkludert i både Norsk for yrkesfag og Grip teksten. Her får elevene øve seg på gode formuleringer og tegnsetting.

Bildet viser spissen av en fyllepenn som skriver med blekk på papiret

Å ha et sikkert språk handler om å kunne uttrykke seg presist, variert og korrekt. Dette er noe alle elever må øve på. 
Derfor har vi laget en samling interaktive oppgaver som hjelper elevene med å bli sikre språkbrukere. 
 
Her får de øve seg på blant annet rettskriving, tegnsetting, bruk av tekstbindere og valg av ord og uttrykk. Det er lagt inn forklaringer og fasiter til oppgavene, slik at elevene kan jobbe med det de trenger i eget tempo. 
 
Sikkert språk er en nyttig ressurs i språkopplæringen, både for de elevene som trenger å trene på det helt grunnleggende, og for de som vil forbedre sin egen formuleringsevne.

Sikkert språk | Norsk for yrkesfag

Sikkert språk | Grip teksten