Hopp til hovedinnhold

Jenter, snakk med guttene!

Norsk 11.–13.

Hvordan er likestillingen i dagens Norge?  Har jenter og gutter like muligheter, eller er det kanskje noen områder der guttene kommer dårligere ut? 

Jente og gutter med laptop

Til årets kvinnedag presenterer vi en smakebit fra tekstsamlingen i helt nye Grip teksten Vg2. Teksten handler om kjønnsroller og livsmestring. Den henvender seg til jentene, men er vel så aktuell for guttene.

Logg inn med Feide og les teksten: «Kjære unge jenter! Bruk kvinnedagen til å snakke med guttene.» av Anki Gerhardsen

Grip teksten har en tekstsamling med et stort utvalg tekster fra ulike tider, temaer og sjangre. Med fagfornyelsen vektlegges det komparative perspektivet, og Grip teksten har derfor mange tekster fra vår egen samtid som egner seg til å sammenligne med eldre tekster fra kulturhistorien. Det kommer tydelig fram hvilke tekster som egner for sammenligning.

Oppgavene skal legge til rette for at elevene kan skrive og snakke om teksten og sammenligne den med andre tekster. Det er flere ulike oppgaver til hver tekst, noe som gir læreren og elevene mulighet til å velge de oppgavene som oppleves som mest relevante for dem. 

Vi har lagt stor vekt på utformingen av oppgavene til tekstene. De skal både bidra til at elevene opplever teksten som relevant, og de skal hjelpe elevene inn i teksten og få dem til å forstå og reflektere over den i en større sammenheng.

- Redaktørene Benedicte Eyde og Elisabeth Nordli

Andre relevante tekster om kjønnsroller og livsmestring fra tekstsamlingen:

  • Niels Klims reise til den underjordiske verden (utdrag fra roman) av Ludvig Holberg
  • Kvinner i kamp. 150 års kamp for frihet, likhet, søsterskap! (utdrag fra tegneserie) av Marta Breen og Jenny Jordal
  • Hamlet av William Shakespeare med fordypningsoppgave til utdragene og filmatisering av Hamlet
  • «Tåtten om Ivar Ingemundsson», tekst fra norrøn tid
  • «Spøket Milton», en novelle på svensk av Jonas Hassen Khemiri

 

Meld deg på Teams-presentasjon for en grundig innføring i læremiddelet