Hopp til hovedinnhold

Engelsk SF programfag

Vg2

Scope 1 er vårt nye læremiddel til programfaget i engelsk på Vg2. I Scope 1 er dybdelæring vektlagt sammen med selvstendig refleksjon og kritisk tenkning.

Scope 1 gir elevene

● innhold som lar dem reflektere rundt hvordan de og andre tolker verden
● tekster, oppgaver og aktiviteter med utgangspunkt i ulike samfunnsaktuelle temaer
● studieforberedende lesestrategier og god trening i å trekke linjer

KJØP Scope 1 

UTFORSK Scope 1 på Aunivers.no

BESTILL vurderingseksemplar

LES intervju med redaktøren

Tematiske enheter
I Scope 1 er fagstoffet delt inn i kortere, tematiske enheter som trekker linjer tilbake til det elevene lærte på Vg1. For hvert tema er det foreslått konkrete debatter som kan gjennomføres i klassen. Tekster og oppgaver lar elevene reflektere rundt hvordan de og andre tolker verden.

Dybdelæring
Det er lagt stor vekt på dybdelæring, at elevene skal se sammenhenger mellom tekster og temaer i læreboka. De vil også finne et rikt tilfang av sammenlignende oppgaver. Til slutt i hver enhet (kapittel) er det et oppgavesett der elevene skal bruke det de har lært i denne enheten.

Ferdighetstrening
Et eget kapittel er satt av til ferdighetstrening. Her vil det være blant annet et grundig skrivekurs, samt kurs i skjønnlitterær analyse.

Komponenter

Lærebok | Digital ressurs 

Forfattere

Hege Bjertnes

James Stephen Henry

Sonja Nygaard-Joki

Stine Pernille Raustøl

Øyvind Gilleberg Stensli

Daniel Weston

Namal Suganda Lokuge