Hopp til hovedinnhold

Forfatterne forteller om Grip teksten Vg2

Vg2

Grip teksten Vg2 er et læremiddel som gir lærerne alt de trenger for å møte fagfornyelsen. I filmen nedenfor forteller forfattergruppen om dette nyskrevne læremiddelet.

Et nyskrevet læremiddel for det nye norskfaget

Nye Grip teksten er tilpasset fagfornyelsen og legger til rette for at elevene skal oppleve faget som relevant og viktig. Læremiddelet er nyskrevet, med nye forfattere, men med Grip teksten-kvalitet i bunn.

Lærestoffet og tekstutvalget knytter an til elevens virkelighet og stimulerer til nysgjerrighet, samtidig som det gir rom for utvikling av grunnleggende ferdigheter, som tekstkompetanse, kritisk tenkning og refleksjon.

Forfatterne av Grip teksten Vg2 ønsker å vekke leselyst, opplevelse og engasjement hos elevene ved å introdusere dem for tekster som oppleves som aktuelle og relevante. Her er det tekster som engasjerer, stimulerer, utfordrer og provoserer. Dermed kan de også bli bedre kjent med seg selv og den verden de lever i.

Vil du få tilsendt et vurderingseksemplar av Grip teksten Vg2?

Du kan nå bestille et vurderingseksemplar av Grip teksten Vg2! Du vil da være en av de første som mottar læreboka når den kommer fra trykkeriet i mars. Bestill vurderingseksemplar her.

 

Forfattere av Grip teksten Vg2

Agnete Andersen Bueie er førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge der hun underviser på PPU, master i norskdidaktikk, KFK-videreutdanning og grunnskolelærerutdanningen. Hennes forskningsinteresser er særlig innenfor skriving og vurdering.

Elisabeth Solberg Holm er lektor på Oslo by steinerskole. Hun har lang undervisningserfaring og et sterkt engasjement for å formidle litteratur.

Endre Brunstad er språkforsker og professor i nordisk fagdidaktikk ved Universitetet i Bergen. Han har vært leder av Noregs mållag og har doktorgrad i nordisk språkvitenskap.

Jon Opedal Hove underviser i norsk og historie på Fyllingsdalen videregående skole i Bergen. Han har en mastergrad i litteraturvitenskap og tolv års erfaring fra klasserommet. Han har gitt ut boka Samtidslyrikk i klasserommet og holdt kurs og foredrag for lærere i hele landet.

Mads B. Claudi er førsteamanuensis i norsk ved Universitetet i Oslo og underviser i litterære, litteraturhistoriske og litteraturdidaktiske emner på lærerutdanningen. Han har ledet skriftstyret i Landslaget for norskundervisning, skrevet flere bøker og jobbet som lektor på videregående skole.

Les mer om Grip teksten her.