Hopp til hovedinnhold

Norsk

Trinn 8.–10.

Fabel 8–10 har alt-i-ett-bok på hvert trinn med oppdaterte og relevante tekster i mange sjangere. Læremiddelet har også fleksibelt digitalt innhold.

Fabel 8–10 gir elevene

  • alt lærestoffet samlet, både teori-/kurskapitler og lesetekstene
  • utforskende og engasjerende oppgaver og aktiviteter som fremmer dybdelæring
  • variert innhold som bygger opp under de tverrfaglige temaene
  • relevante tekster i mange sjangere som motiverer til lesing 
  • god struktur som støtter kjerneelementene i norskfaget

KJØP Fabel 810

SE lynkurs

BESTILL vurderingseksemplar

Skriving
I Fabel 1–10 har vi lagt vekt på å sikre gode overganger mellom trinnene. Progresjonen mellom 7. og 8. trinn er derfor spesielt ivaretatt. Læreverket har varierte og differensierte oppgaver og aktiviteter som fremmer både skrivelyst og skriveferdigheter.

Lesing
Vi har lagt ned mye arbeid i tekstutvalget i læreverket. Fabel 8–10 tilrettelegger for arbeid med nye og gamle tekster i mange ulike sjangere. I tillegg til tekstsamlingen i boka, legger vi fortløpende ut nye tekster og undervisningsopplegg digitalt på Aunivers.no. Alle tekster er lest inn.

Aktualitet og arbeid med ulike medier
På Aunivers.no publiserer vi med jevne mellomrom undervisningsopplegg i tilknytning til aktuelle saker. Fabel 8-10 tilbyr også opplegg og veiledning for arbeid med medier som film og podkast.

Registrer deg for å motta nyheter

Les om norskundervisningen etter fagfornyelsen

Komponenter

Lærebok | Digital | Unibok | Brettbok

Bildet viser omslagene til Fabel 8 og 9 samt logoen på skjermen til et læringsbrett

Forfattere

Helge Horn

Ellen Birgitte Johnsrud

Maria Nitteberg

Åse Marie Ommundsen

Harald Ødegaard