Hopp til hovedinnhold

Søk

6326 treff

 • Oppstart

  Del av læringsløpet "Hva mener du?" i Fabel 2.

 • Aktiviteter

  Del av læringsløpet "Hva mener du?" i Fabel 2.

 • Regnestrategier

  Matemagisk 8–10

  Læringsløp

  Multiplikasjon

  Hvilke regnestrategier velger du når du multipliserer? Argumenter for valgene dine, og forklar de ulike regnemåter.

 • Kapittel 3 – Addisjon og subtraksjon med brøk

  Matemagisk 5–7

  Innholdspakke

  Kapittel 3 – Addisjon og subtraksjon med brøk

  Brøksirkler og papirstrimler Utvide og forkorte brøk

 • Negative tall

  Matemagisk 8–10

  Læringsløp

  Addisjon og subtraksjon

  Her lærer du å legge til og trekke fra negative tall.

 • Skrive

  Del av læringsløpet "Hva mener du?" i Fabel 2.

 • Negative tall

  Matemagisk 8–10

  Læringsløp

  Hva er negative tall?

  De negative tallene ligger til venstre for 0 på tallinja.

 • Grunnleggende sannsynlighet

  Matemagisk 8–10

  Læringsløp

  Sannsynligheten for en hendelse

  Kort fortalt En hendelse består av ett eller flere utfall. Du trekker ett kort fra en kortstokk. Et eksempel på et mulig utfall er at du trekker hjerter ess. Et eksempel på en hendelse er at du trekker en hjerter.

 • Figurtall

  Matemagisk 8–10

  Læringsløp

  Å utforske mønstre 2

  Å utforske mønstre.

 • Innhente og framstille data HS

  Matematikk for yrkesfag P

  Læringsløp

  Oppgave 2

  I denne oppgaven skal du lage et søylediagram som sammenlikner datasettene fra eksempel 1 og oppgave 1. 

 • Innhente og framstille data IM

  Matematikk for yrkesfag P

  Læringsløp

  Oppgave 2

  I denne oppgaven skal du lage et søylediagram som sammenlikner datasettene fra eksempel 1 og oppgave 1. 

 • Innhente og framstille data DT

  Matematikk for yrkesfag P

  Læringsløp

  Oppgave 2

  I denne oppgaven skal du lage et søylediagram som sammenlikner datasettene fra eksempel 1 og oppgave 1. 

 • Innhente og framstille data RM

  Matematikk for yrkesfag P

  Læringsløp

  Oppgave 2

  I denne oppgaven skal du lage et søylediagram som sammenlikner datasettene fra eksempel 1 og oppgave 1. 

 • Geometri BA

  Matematikk for yrkesfag P

  Læringsløp

  Pytagorassetningen

  I denne delen skal vi jobbe med pytagorassetningen. I denne delen skal vi jobbe med pytagorassetningen. 

 • Geometri DT

  Matematikk for yrkesfag P

  Læringsløp

  Målestokk

  I denne delen skal vi jobbe med målestokk.I denne delen skal vi jobbe med målestokk.

 • Geometri FD

  Matematikk for yrkesfag P

  Læringsløp

  Målestokk

  I denne delen skal vi jobbe med målestokk.I denne delen skal vi jobbe med målestokk.

 • Geometri IM

  Matematikk for yrkesfag P

  Læringsløp

  Formlikhet

  I denne delen skal vi jobbe med formlikhet.I denne delen skal vi jobbe med formlikhet.

 • Geometri FD

  Matematikk for yrkesfag P

  Læringsløp

  Oppgavene G23–G26

  I disse oppgavene skal du beregne arealet av ulike figurer.

 • 6 Sannsynlighet

  Matematikk S1

  Video

 • Filmer til kapittel 6

  Matematikk R1

  Video