Hopp til hovedinnhold

Søk

8570 treff

 • Lyrikk

  Tekstbanken

  Litterær tekst

  Byen

  Her kan du lese diktet  Byen av forfatter Sigbjørn Obstfelder.Her kan du lese diktet  Byen av forfatter Sigbjørn Obstfelder.

 • Welcome to Targets!

  Targets

  Artikkel

  Om Targets (2020)

  Targets følger læreplanen i engelsk, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram (LK20).

 • Grammar Films with Tasks

  Targets

  Artikkel

  Verbs

  Watch the film about nouns to solve the tasks. Remember that you can stop the film whenever you want and watch it as many times as you feel necessary. 

 • Trigonometri

  Matematikk for yrkesfag P

  Læringsløp

  Generell definisjon av sin v og cos v

  I denne delen skal vi se på den generelle definisjonen av sin v og cos v .I denne delen skal vi se på den generelle definisjonen av sin v og cos v .

 • Explore a School Restaurant

  Action

  Læringsløp

  Speaking

  Do the tasks on the following pages to improve your speaking skills and use the vocational vocabulary.  Hotspot hunt  (yellow) Speak about the pictures Job talks Phone conversation Ergonomics The Smiley System

 • Explore a Dog Training Workshop

  Action

  Læringsløp

  Speak about the pictures

  Use the following pictures from the workshop to practice speaking about your work. Click to enlarge.

 • Med pennen som våpen

  Grip teksten

  Læringsløp

 • Geometri IM

  Matematikk for yrkesfag P

  Læringsløp

  Eksempel 8: Finn ukjent lengde

  I dette eksemplet skal du finne ukjent lengde i en av de to formlike trekantene.

 • Er du klar til å bruke stemmeretten din?

  Grip teksten

  Læringsløp

  Har du bestemt deg?

  Nå har du satt deg litt inn i noen partiers politikk, og undersøkt hvordan politikerne forsøker å overbevise oss. Kanskje har du også funnet ut hvilket parti du vil stemme på?

 • Explore a School's Media Workshop

  Action

  Læringsløp

  Speaking

  Do the tasks on the following pages to improve your speaking skills and use the vocational vocabulary.  Hotspot hunt  (yellow) Speak about the pictures Job talks Customer service Solve a problem Phone conversation Giving instructions

 • Prosjekter og oppgaver TP

  Matematikk for yrkesfag P

  Læringsløp

  Prosjektoppgave: Konstruksjon av lettvegg

  Å bygge en lettvegg er noe av det første du skal lære. Det er også en oppgave du snart vil få i arbeidslivet.Å bygge en lettvegg er noe av det første du skal lære. Det er også en oppgave du snart vil få i arbeidslivet.

 • 3 Who Can You Trust?

  Targets

  Innholdspakke

  3 Who Can You Trust?

  Who published what you read on Instagram yesterday, and why? Did that post reach you by coincidence? What is the role of technology in our modern media world? Chapter 3 deals with sources and critical thinking. Below you can find tasks that supplement the texts in this chapter.

 • Geometri FD

  Matematikk for yrkesfag P

  Læringsløp

  Oppgavene G12–G14

  I disse oppgavene får du også bruk for pytagorassetningen.

 • Geometri DT

  Matematikk for yrkesfag P

  Læringsløp

  Oppgavene G12–G14

  I disse oppgavene får du også bruk for pytagorassetningen.

 • Geometri BA

  Matematikk for yrkesfag P

  Læringsløp

  Oppgavene G11–G13

  I disse oppgavene skal du undersøke om trekantene er rettvinklede.

 • Essential Tools

  Action

  Læringsløp

  Picture Hunt

  Go on a picture hunt for images of the sales, service and tourism worker's tools. This task can be done in school or as homework. Make sure you ask for permission to take pictures and don't disturb other students or teachers if the task is done in school. 

 • Explore a School's Bricklayer Workshop

  Action

  Læringsløp

  Speaking

  Do the tasks on the following pages to improve your speaking skills and use the vocational vocabulary.  Hotspot hunt  (yellow) Safety at work Solve a problem Job talk Phone conversation

 • Grammar Films with Tasks

  Targets

  Artikkel

  Concord

  Watch the film about nouns to solve the tasks. Remember that you can stop the film whenever you want and watch it as many times as you feel necessary.

 • Chapters 1–6

  Targets

  Artikkel

  1 Let's Communicate

  Here you find audio files related to chapter 1.

 • Hvordan er helse- og oppvekstsektoren organisert?

  Stages 8–10

  Artikkel

  Videregående opplæring

  Videregående opplæring er gratis men ikke obligatorisk.  Obligatorisk skole i ti år, rett til videregående opplæring i tre år. Obligatorisk skole i ti år, rett til videregående opplæring i tre år.  De fleste yrkene innenfor helse- og oppvekstsektoren krever autorisasjon.De fleste yrkene innenfor helse- og oppvekstsektoren krever autorisasjon.