Hopp til hovedinnhold

Søk

10167 treff

 • Et toi, qui es-tu ?

  Salut 8–10

  Artikkel

  Husker du fransk uttale?

  Husker du fransk uttale? Jobb sammen med en medelev, og si disse ordene høyt til hverandre: habiter, la ville, grands-parents, quinze, troisième, le collège, beaucoup, les vacances. Uttalemodul for fransk uttale.

 • Platetektonikk og klima

  Solaris 8–10

  Læringsløp

  Hva leste du nå?

  Forklar hvorfor de fleste kontinenter har opplevd store klimaendringer opp gjennom tidene. Hvordan kan en fjellkjede påvirke klimaet? Hvordan kan vulkaner påvirke klimaet?

 • Prosentregning

  Matemagisk 8–10

  Artikkel

  Oppstart - Prosentregning

  Hva ser dere på bildet? Hva betyr "UP TO 50 %"? I hvilke sammenhenger har dere sett at prosent brukes?

 • Filmer

  Solaris 8–10

  Artikkel

  Hva er et atom?

  Hva er et atom? Se videoen og finn svaret. Alt – fra kroppen din til havet og stjernene – består av millioner på millioner av ørsmå atomer. Men hva er atomene laget av?

 • Grunnstoffene i periodesystemet

  Solaris 8–10

  Læringsløp

  Hva leste du nå?

  Hva er et grunnstoff? Hvem laget utgangspunktet til dagens periodesystem? Hvilken informasjon gir atomnummeret? Hva kaller vi de loddrette kolonnene og de vannrette radene i periodesystemet? Hva kan gruppenummeret og periodenummeret fortelle oss?

 • March, April

  Stages 8–10

  Artikkel

  Earth Day

  What can you do to take care of the Earth?

 • Alt er bygd opp av atomer

  Solaris 8–10

  Læringsløp

  Hva leste du nå?

  Nevn fem eksempler på noe som er bygd opp av atomer. Hva kjennetegner et grunnstoff? Hvem introduserte tanken om de udelelige byggesteinene atomos? Og når omtrent levde han?

 • Filmer

  Solaris 8–10

  Artikkel

  Evolusjonsteorien – naturlig utvalg

  Videoen tar for seg evolusjonens naturlige utvalg. Darwins teori om naturlig utvalg beskriver en intens kamp for tilværelsen: en konstant kamp mellom individer, arter og deres fysiske omgivelser, der bare de best tilpassede overlever.

 • Alle organismer består av celler

  Solaris 8–10

  Læringsløp

  Hva leste du nå?

  Tegn og beskriv hvordan dyrecellen er bygd opp. Hva skiller planteceller fra dyreceller? Nevn tre funksjoner vakuolen kan ha i planteceller. Forklar hvorfor mitokondrier og kloroplaster er så viktige.

 • Evolusjonsteorien blir til

  Solaris 8–10

  Læringsløp

  Hva leste du nå?

  Hva er evolusjonsbiologi? Hvilket bidrag hadde Lamarck til evolusjonsteorien? Hva er kunstig utvalg? Hvorfor er det en fordel å være god til å konkurrere om tilgjengelige ressurser? Hva var årsaken til at Darwin plutselig fikk hastverk med å publisere «Artenes opprinnelse»?

 • Das bin ich

  Leute 8–10

  Litterær tekst

  Neu hier?

  Erlend er ny elev på en tysk skole. Hva skjer?Erlend er ny elev på en tysk skole. Hva skjer?

 • Filosofi

  Store spørsmål 8–10

  Artikkel

  Presentasjon: Dyrs rettigheter

  Finnes det dyr som er mer verdt enn andre? Hvorfor eller hvorfor ikke? Bør dyr ha de samme rettighetene som mennesker? Hvilke utfordringer ville det i så fall ført til?  Lag en presentasjon.

 • Bruk nynorsk

  Fabel 8–10

  Artikkel

  Pronomen

  Pronomen står istaden for eller viser til substantiv i teksten.

 • Observasjoner og funn som støtter evolusjonsteorien

  Solaris 8–10

  Læringsløp

  Overgangsformer

  Da Darwin ga ut «Artenes opprinnelse», var det funnet langt færre fossiler enn det vi kjenner til i dag. Rekka av fossiler er fortsatt ufullstendig, men i dag har vi mange flere fossiler som er bindeledd, eller overgangsformer, mellom tidligere utdødde arter og dagens arter.

  Et fossil av en urfugl.
 • Tekstsamling

  Fabel 8–10

  Litterær tekst

  Båten

  Diskuter i klassen: Hva menes med å begi seg ut i ukjente farvann ? Når er man klar for å flytte hjemmefra?Diskuter i klassen: Hva menes med å begi seg ut i ukjente farvann ? Når er man klar for å flytte hjemmefra?

 • Når ting ikke går som planlagt . . .

  Solaris 8–10

  Læringsløp

  Når ting ikke går som planlagt . . .

  I dette læringsløpet skal du lære om: Testing og behandling av SOI-er Nødprevensjon AbortI dette læringsløpet skal du lære om: Testing og behandling av SOI-er Nødprevensjon Abort

 • Klimaendringer

  Solaris 8–10

  Læringsløp

  Klimaendringar

  Vêret er det som ventar deg når du går ut døra, som temperatur, skyer, nedbør og vind, mens klimaet er det typiske vêrmønsteret for ein stad over tid. Opp gjennom historia har klimaet variert, og jorda har hatt både varme periodar og istider.

 • 13 Sannsynlighet

  Matemagisk 8–10

  Artikkel

  Om kapitlet

  Relevante kompetansemål Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: Berekne og vurdere  sannsyn i statistikk og spel. Simulere utfall i tilfeldige forsøk og berekne sannsynet for at noko skal inntreffe, ved å bruke programmering.

 • Lærerveiledning

  Matemagisk 8–10

  Artikkel

  Om kapitlet

  Relevante kompetansemål Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: utforske og argumentere for formlar for areal og volum av tredimensjonale figurar utforske og argumentere for korleis det å endre føresetnader i geometriske problemstillingar påverkar løysingar

 • 16 Pytagoras' setning og formlikhet

  Matemagisk 8–10

  Innholdspakke

  16 Pytagoras' setning og formlikhet

  I kapitlet utvikler elevene strategier for å finne ukjente sidelengder i trekanter. Elevene utforsker og bruker Pytagoras’ setning. De utforsker sammenhengen mellom to formlike trekanter og argumenterer for hvorfor trekantene er formlike. Gjennom arbeidet med kapitlet videreutvikler elevene sin kompetanse knyttet til geometriske figurer, areal og omkrets.