Hopp til hovedinnhold

Søk

45 treff

 • Relasjonsferdigheter

  Helse- og oppvekstfag

  Artikkel

  Et treningsopplegg i empati

  Utvikling av empati er en modningsprosess, og du blir flinkere om du øver. Gir brukerne en opplevelse av å bli tatt godt vare på. Gir brukerne en opplevelse av å bli tatt godt vare på. 

 • Brukermedvirkning

  Stages 8–10

  Artikkel

  Universell utforming

  Norge har lover som pålegger kommunene å sørge for at omgivelsene er tilrettelagt for alle innbyggere. Det kaller vi universell utforming.

 • Hvem er brukerne?

  Helse- og oppvekstfag

  Artikkel

  Religioner og livssyn i Norge

  Viktig med kunnskap om andres kulturelle og religiøse tilhørighet.

 • Kommunisere og samhandle

  Stages 8–10

  Artikkel

  Vi kommuniserer alltid

  Kommunikasjon oppstår overalt der mennesker har noe med hverandre å gjøre. Mennesker sender ut signaler eller budskap til hverandre. Mennesker sender ut signaler eller budskap til hverandre. 

 • Omsorg og service

  Stages 8–10

  Artikkel

  Nærhet i omsorg og service

  Det kan være vanskelig når fremmede kommer for tett på. 

 • Sosial og kulturell kompetanse

  Stages 8–10

  Artikkel

  Holdninger til andre

  Å være tolerant betyr at du aksepterer andre som de er. 

 • Brukermedvirkning

  Helse- og oppvekstfag

  Artikkel

  Brukermedvirkning

  Vær i dialog med brukeren. 

 • Hvem er brukerne?

  Stages 8–10

  Artikkel

  Ulike familieformer

  Flere ulike familiestrukturer i samfunnet. 

 • Konflikthåndtering

  Stages 8–10

  Artikkel

  Flere typer konflikter

  Det er mye som kan føre til konflikter mellom mennesker. Eksempler på ulike typer konflikter. Eksempler på ulike typer konflikter. 

 • Konflikthåndtering

  Stages 8–10

  Artikkel

  Hva er konflikter

  En konflikt er en uenighet som oppleves som vanskelig for dem det gjelder. Eksempler på ulike typer konflikter. Eksempler på ulike typer konflikter. 

 • Sosial og kulturell kompetanse

  Helse- og oppvekstfag

  Artikkel

  Mat, religion og tradisjon

  Religion og tradisjoner påvirker kostholdet. 

 • Helse og livsstil

  Helse- og oppvekstfag

  Artikkel

  Selvinnsikt og selvbilde

  Selvinnsikt gjør det lettere å utvikle seg som menneske Forskjell på selvfølelse og selvtillit Forskjell på selvfølelse og selvtillit 

 • Hvem er brukerne?

  Helse- og oppvekstfag

  Artikkel

  Krisens fire faser

  Reaksjonene på krise har noen fellestrekk. 

 • Etiske dilemma

  Stages 8–10

  Artikkel

  Etikk

  Læren om rett og galt. Noen ganger kommer vi i valgsituasjoner der det blir galt uansett hva en velger. Det kaller vi et etisk dilemma. Noen ganger kommer vi i valgsituasjoner der det blir galt uansett hva en velger. Det kaller vi et etisk dilemma. 

 • Sosial og kulturell kompetanse

  Stages 8–10

  Artikkel

  Menneskesyn

  Legg merke til hele mennesket.

 • Hvem er brukerne?

  Stages 8–10

  Artikkel

  Mennesker med nedsatt funksjonsevne

  Ulike former for funksjonsnedsettelse. 

 • Aktiviteter for mestring

  Stages 8–10

  Artikkel

 • Sosial og kulturell kompetanse

  Stages 8–10

  Artikkel

  Utfordringer og muligheter i et flerkulturelt samfunn

  Møter mellom mennesker fra ulike kulturer bidrar til at vi får større forståelse og toleranse for hverandre. Hvert menneske har sin egen historie og bakgrunn.Hvert menneske har sin egen historie og bakgrunn. Å være tolerant betyr at du aksepterer andre som de er. Å være tolerant betyr at du aksepterer andre som de er.  Det har alltid bodd mennesker med forskjellig kulturbakgrunn i Norge. Det har alltid bodd mennesker med forskjellig kulturbakgrunn i Norge. 

 • Hvem er brukerne?

  Stages 8–10

  Artikkel

  Livsfasene

  Fra barn til voksen til gammel. 

 • Relasjonsferdigheter

  Stages 8–10

  Artikkel

  Samhandlings-kompetanse

  Evnen til å samarbeide med andre om en oppgave.  Evnen til å kommunisere og samhandle med andre mennesker.Evnen til å kommunisere og samhandle med andre mennesker.