Hopp til hovedinnhold

Søk

67 treff

 • Lyrikk

  Tekstbanken

  Litterær tekst

  Vi vandrer med freidig mot!

  Her kan du lese diktet  Vi vandrer med freidig mot! av forfatter Henrik Ibsen.Her kan du lese diktet  Vi vandrer med freidig mot! av forfatter Henrik Ibsen.

 • Brukermedvirkning

  Helse- og oppvekstfag

  Artikkel

  Brukermedvirkning

  Vær i dialog med brukeren. 

 • Relasjonsferdigheter

  Stages 8–10

  Artikkel

  Fordommer – å dømme på forhånd

  Noen ganger kan holdningene dine til en sak eller person være formet på forhånd. 

 • Etiske dilemma

  Stages 8–10

  Artikkel

  Etikk

  Læren om rett og galt. Noen ganger kommer vi i valgsituasjoner der det blir galt uansett hva en velger. Det kaller vi et etisk dilemma. Noen ganger kommer vi i valgsituasjoner der det blir galt uansett hva en velger. Det kaller vi et etisk dilemma. 

 • Aktiviteter for mestring

  Stages 8–10

  Artikkel

  Funksjonsnivå og tilrettelegging

  Hver sjette person har en eller annen form for funksjonsnedsettelse. 

 • Etiske dilemma

  Stages 8–10

  Artikkel

  Etiske dilemmaer

  Noen ganger kommer vi i valgsituasjoner der det blir galt uansett hva en velger. Det kaller vi et etisk dilemma. 

 • Lyrikk

  Tekstbanken

  Litterær tekst

  Terje Vigen

  Her kan du lese diktet  Terje Vigen av forfatter Henrik Ibsen.Her kan du lese diktet  Terje Vigen av forfatter Henrik Ibsen.

 • Sosial og kulturell kompetanse

  Stages 8–10

  Artikkel

  Menneskesyn

  Legg merke til hele mennesket.

 • Sosial og kulturell kompetanse

  Stages 8–10

  Artikkel

  Ulike oppfatninger om helse

  Påvirkes av kultur, religion og tidligere erfaringer. 

 • Akter

  Tekstbanken

  Litterær tekst

  Andre akt

  Et familiedrama i tre akter. Av Henrik Ibsen.Et familiedrama i tre akter. Av Henrik Ibsen.

 • Konflikthåndtering

  Stages 8–10

  Artikkel

  Flere typer konflikter

  Det er mye som kan føre til konflikter mellom mennesker. Eksempler på ulike typer konflikter. Eksempler på ulike typer konflikter. 

 • Sosial og kulturell kompetanse

  Stages 8–10

  Artikkel

  Holdninger til andre

  Å være tolerant betyr at du aksepterer andre som de er. 

 • Konflikthåndtering

  Stages 8–10

  Artikkel

  Hva er konflikter

  En konflikt er en uenighet som oppleves som vanskelig for dem det gjelder. Eksempler på ulike typer konflikter. Eksempler på ulike typer konflikter. 

 • Sosial og kulturell kompetanse

  Helse- og oppvekstfag

  Artikkel

  Mat, religion og tradisjon

  Religion og tradisjoner påvirker kostholdet. 

 • Helse og livsstil

  Helse- og oppvekstfag

  Artikkel

  Selvinnsikt og selvbilde

  Selvinnsikt gjør det lettere å utvikle seg som menneske Forskjell på selvfølelse og selvtillit Forskjell på selvfølelse og selvtillit 

 • Hvem er brukerne?

  Helse- og oppvekstfag

  Artikkel

  Krisens fire faser

  Reaksjonene på krise har noen fellestrekk. 

 • Aktiviteter for mestring

  Helse- og oppvekstfag

  Artikkel

  Verdier i yrkesutøvelsen

  Tre grunnleggende verdier. 

 • Lyrikk

  Tekstbanken

  Litterær tekst

  Bergmannen

  Her kan du lese diktet  Bergmannen av forfatter Henrik Ibsen.Her kan du lese diktet  Bergmannen av forfatter Henrik Ibsen.

 • Hvem er brukerne?

  Stages 8–10

  Artikkel

  Ulike familieformer

  Flere ulike familiestrukturer i samfunnet. 

 • Hvem er brukerne?

  Helse- og oppvekstfag

  Artikkel

  Religioner og livssyn i Norge

  Viktig med kunnskap om andres kulturelle og religiøse tilhørighet.