Hopp til hovedinnhold

Søk

39 treff

 • Aschehoug univers

  Artikkel

  Matematikk SF og YF

  Matematikk-serien presenterer matematikken på en strukturert og forståelig måte. Dybdelæring og kjerneelementer går som en rød tråd gjennom læremidlet.

 • Aschehoug univers

  Artikkel

  Engelsk YF

  Action  kombinerer fellesbok med digitale ressurser tilpasset hvert enkelt utdanningsprogram gjennom et rikt tilfang av oppgaver og aktiviteter.

 • Aschehoug univers

  Artikkel

  Rett på historie

  Denne boken passer utmerket for deg som vil ha en lett og forståelig oversikt over fagstoffet i historie på Vg2 og Vg3. Kjøp Rett på historie her .

 • Aschehoug univers

  Artikkel

  Velferdsstaten

  Høst er tid for statsbudsjett, og vi har laget ulike oppgaver om velferdsstaten. De kan brukes som introduksjon, repetisjon eller til fordypning.

 • Aschehoug univers

  Artikkel

  Mobilens livsløp

  Hva vet du om hvor mobilen din kommer fra? Hvor ofte kjøper du ny? Og har det noe å si?

 • Aschehoug univers

  Artikkel

  Naturfag SF og YF

  Naturfag SF og Naturfag for yrkesfag har en praktisk og utforskende tilnærming til faget som setter elevens læring i sentrum. 

 • Aschehoug univers

  Artikkel

  Spansk nivå II

  Pasos er en alt-i-ett-bok som dekker det toårige undervisningsløpet i spansk nivå II i den videregående skolen. Læremidlet legger opp til aktivitetsbasert læring der samarbeidslæring og kommunikasjon står i fokus. Læremidlet mottok BELMA AWARD i gull i 2020.

 • Aschehoug univers

  Artikkel

  Spansk nivå II

  Pasiones byr på et mangfold av autentiske tekster, kommentarstoff, filmintervjuer, lyttetekster og bilder fra den spansktalende verden. Pasiones 1 formidler grunnleggende kunnskaper, mens  Pasiones 2 går mer i dybden på hvert tema.

 • Aschehoug univers

  Artikkel

  Spansk nivå I

  Ganas 1–2 er et begynnerkurs i spansk nivå I for den videregående skolen. Med stor vekt på enkelhet, variasjon og systematikk gjenspeiler læremidlet det kulturelle mangfoldet i den spansktalende verden. 

 • Aschehoug univers

  Artikkel

  Tysk nivå I og II

  Momente 1 dekker det toårige undervisningsløpet i tysk nivå I. Momente 2 dekker to år med tysk nivå II. De to bøkene har et moderne språk og en visuell og engasjerende minigrammatikk.

 • Aschehoug univers

  Artikkel

  Bærekraftig utvikling i samfunnskunnskap

  Hva er egentlig bærekraftig utvikling? Og hvordan kan vi jobbe med det i klasserommet? Vi har snakket med Annelie Ott som er stipendiat ved ILS. Hun forsker på tenkning i samfunnsfag og skriver om bærekraft i fagfornyelsen.

 • Aschehoug univers

  Artikkel

  Norsk SF

  Grip teksten er et nyskrevet, moderne læremiddel tilpasset fagfornyelsen og det nye norskfaget. Gjennom velskrevne og faglig solide kapitler, et bredt utvalg tekster og varierte arbeidsoppgaver gjør Grip teksten norskfaget relevant for elevene.

 • Aschehoug univers

  Artikkel

  Engelsk SF

  I 2020-utgaven av Targets er dybdelæring vektlagt sammen med kritisk tenkning og kildebruk og styrking av engelsk som redskapsfag.

 • Lyrikk

  Tekstbanken

  Litterær tekst

  Vi vandrer med freidig mot!

  Her kan du lese diktet  Vi vandrer med freidig mot! av forfatter Henrik Ibsen.Her kan du lese diktet  Vi vandrer med freidig mot! av forfatter Henrik Ibsen.

 • Aschehoug univers

  Artikkel

  Samfunnskunnskap SF og YF

  FOKUS Samfunnskunnskap legger grunnlaget for å forstå samfunnet og for å bli en kritisk og aktiv medborger.

 • Aschehoug univers

  Artikkel

  Helse- og oppvekstfag

  iPRAKSIS  er et nytt læremiddel tilpasset fagfornyelsen med tverrfaglig innfallsvinkel og stor vekt på elevens egen aktivitet og læring.

 • Aschehoug univers

  Artikkel

  Geografi

  Terra nova   kommer i ny utgave med økt fokus på dybdelæring og elevaktivitet. Nye Terra nova viser hvordan geografisk forståelse er relevant for miljøbevisste valg og bærekraftige samfunn. Læremiddelet skaper nysgjerrighet i et geografisk perspektiv og stimulerer til mye kartbruk. 

 • Lyrikk

  Tekstbanken

  Litterær tekst

  Terje Vigen

  Her kan du lese diktet  Terje Vigen av forfatter Henrik Ibsen.Her kan du lese diktet  Terje Vigen av forfatter Henrik Ibsen.

 • Akter

  Tekstbanken

  Litterær tekst

  Andre akt

  Et familiedrama i tre akter. Av Henrik Ibsen.Et familiedrama i tre akter. Av Henrik Ibsen.

 • Lyrikk

  Tekstbanken

  Litterær tekst

  Bergmannen

  Her kan du lese diktet  Bergmannen av forfatter Henrik Ibsen.Her kan du lese diktet  Bergmannen av forfatter Henrik Ibsen.