Hopp til hovedinnhold

Søk

40 treff

 • Lyrikk

  Tekstbanken

  Litterær tekst

  Vi vandrer med freidig mot!

  Her kan du lese diktet  Vi vandrer med freidig mot! av forfatter Henrik Ibsen.Her kan du lese diktet  Vi vandrer med freidig mot! av forfatter Henrik Ibsen.

 • Hvordan er helse- og oppvekstsektoren organisert?

  Stages 8–10

  Artikkel

  Skolefritidsordning (SFO)

  Et tilbud til elever fra 1. til og med 4. klasse. 

 • Hvordan er helse- og oppvekstsektoren organisert?

  Stages 8–10

  Artikkel

  Oppvekstsektoren

  Kommunen, fylkeskommunen og statens ansvar. Bestemmer hva innholdet i barnehagen skal være. Bestemmer hva innholdet i barnehagen skal være.  Alle barn har rett på et likeverdig opplæringstilbud.Alle barn har rett på et likeverdig opplæringstilbud.

 • Sentralt regelverk

  Stages 8–10

  Artikkel

  Barnehageloven

  Bestemmer hva innholdet i barnehagen skal være. 

 • Hvordan er helse- og oppvekstsektoren organisert?

  Stages 8–10

  Artikkel

  Barnehager

  Alle som ønsker det skal få barnehageplass. 

 • Lyrikk

  Tekstbanken

  Litterær tekst

  Terje Vigen

  Her kan du lese diktet  Terje Vigen av forfatter Henrik Ibsen.Her kan du lese diktet  Terje Vigen av forfatter Henrik Ibsen.

 • Hvordan er helse- og oppvekstsektoren organisert?

  Helse- og oppvekstfag

  Artikkel

  Slik gir NAV hjelp og støtte

  Et offentlig organ med flere viktige oppgaver.

 • Hvordan er helse- og oppvekstsektoren organisert?

  Stages 8–10

  Artikkel

  Helse- og omsorgstjenester

  Et stort felt fordelt mellom kommune, fylke og stat. Eies av private personer eller firmaer. Eies av private personer eller firmaer. 

 • Hvordan er helse- og oppvekstsektoren organisert?

  Stages 8–10

  Artikkel

  Grunnskole

  Alle barn har rett på et likeverdig opplæringstilbud.

 • Akter

  Tekstbanken

  Litterær tekst

  Andre akt

  Et familiedrama i tre akter. Av Henrik Ibsen.Et familiedrama i tre akter. Av Henrik Ibsen.

 • Hvordan er helse- og oppvekstsektoren organisert?

  Stages 8–10

  Artikkel

  Fritidstilbud for barn og unge

  Det finnes mange ulike fritidstilbud til barn og unge. 

 • Hvordan er helse- og oppvekstsektoren organisert?

  Stages 8–10

  Artikkel

  Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

  En kommunal og fylkeskommunal rådgivende tjeneste. 

 • Lyrikk

  Tekstbanken

  Litterær tekst

  Bergmannen

  Her kan du lese diktet  Bergmannen av forfatter Henrik Ibsen.Her kan du lese diktet  Bergmannen av forfatter Henrik Ibsen.

 • Hvordan er helse- og oppvekstsektoren organisert?

  Stages 8–10

  Artikkel

  Private helse- og omsorgstjenester

  Eies av private personer eller firmaer. 

 • Tverrfaglig samarbeid

  Stages 8–10

  Artikkel

  Samhandlingsreformen

  Rett behandling på rett sted til rett tid.

 • Sentralt regelverk

  Stages 8–10

  Artikkel

  Lover i helse- og omsorgssektoren

  Viktig å kjenne til lovverket. Viktig å kjenne til lovverket.Viktig å kjenne til lovverket.

 • Hvordan er helse- og oppvekstsektoren organisert?

  Stages 8–10

  Artikkel

  Barneverntjenesten

  Noen ganger er det nødvendig med tvang. 

 • Akter

  Tekstbanken

  Litterær tekst

  Tredje akt

  Et familiedrama i tre akter. Av Henrik Ibsen.Et familiedrama i tre akter. Av Henrik Ibsen.

 • Sentralt regelverk

  Stages 8–10

  Artikkel

  Folkehelseloven

  Folkehelseloven er laget for å fremme folkehelsa og forebygge fysiske og psykiske helseproblemer. 

 • Hvordan er helse- og oppvekstsektoren organisert?

  Stages 8–10

  Artikkel

  Kommunale helse- og omsorgstjenester

  Kommunen har flere viktige ansvarsområder.