Hopp til hovedinnhold

Søk

25 treff

 • Jorda er hjemmet vårt

  Arena 5–7

  Artikkel

  En fortelling om et samfunn som kollapset

  Elevene får mer informasjon om øysamfunnet Rapa Nui gjennom å lese en tekst og snakke sammen om spørsmål til teksten. Elevene fyller til slutt ut rute nummer to i skriverammen om Rapa Nui med fem setninger om det de nå har lært om øysamfunnet. Elevene får mer informasjon om øysamfunnet Rapa Nui gjennom å lese en tekst og snakke sammen om spørsmål til teksten. Elevene fyller til slutt ut rute nummer to i skriverammen om Rapa Nui med fem setninger om det de nå har lært om øysamfunnet. 

  Rapanui_Om_thumb.png
 • I have a dream

  Arena 5–7

  Artikkel

  Det er umulig å ikke ha fordommer!

  Elevene reflekterer over hva fordommer kan være, og hvordan det kan føles at noen har fordommer mot deg. Elevene samarbeider om å skrive fordommer de tenker andre kan ha mot stedet de bor på, og sammenlikner det de har skrevet i klassen. Elevene reflekterer over hva fordommer kan være, og hvordan det kan føles at noen har fordommer mot deg. Elevene samarbeider om å skrive fordommer de tenker andre kan ha mot stedet de bor på, og sammenlikner det de har skrevet i klassen. 

 • I have a dream

  Arena 5–7

  Artikkel

  Modige stemmer gjennom tidene

  Elevene leser om Rosa Parks, Martin Luther King Jr. og Nelson Mandela, og deres kamp mot rasisme og diskriminering. Elevene utforsker selv én modig stemme i historien og skriver en kort biografi om denne personen. Elevene leser om Rosa Parks, Martin Luther King Jr. og Nelson Mandela, og deres kamp mot rasisme og diskriminering. Elevene utforsker selv én modig stemme i historien og skriver en kort biografi om denne personen. 

 • Grenseland

  Arena 5–7

  Artikkel

  Skriv et leserinnlegg

  Elevene velger én av to oppgaver, og skriver et leserinnlegg der de begrunner meningene sine. Leserinnlegget handler om seksualitet og grenser. Elevene velger én av to oppgaver, og skriver et leserinnlegg der de begrunner meningene sine. Leserinnlegget handler om seksualitet og grenser. 

 • I have a dream

  Arena 5–7

  Artikkel

  Hva drømmer vi om?

  Elevene leser om vårt felles ansvar for å motarbeide fordommer, rasisme og diskriminering, og reflekterer over hva de selv kan gjøre for å gjøre samfunnet vårt bedre. I tillegg skriver de fem setninger om sitt drømmesamfunn. Elevene leser om vårt felles ansvar for å motarbeide fordommer, rasisme og diskriminering, og reflekterer over hva de selv kan gjøre for å gjøre samfunnet vårt bedre. I tillegg skriver de fem setninger om sitt drømmesamfunn. 

 • I have a dream

  Arena 5–7

  Artikkel

  Slaveskipet Fredensborg

  Elevene leser om det dansk-norske slaveskipet Fredensborg,  og hvordan forholdene for slaver var på dette skipet. De ser for seg at de er en av menneskene på skipet og skriver en dagbokside om det de opplever. Elevene leser om det dansk-norske slaveskipet Fredensborg,  og hvordan forholdene for slaver var på dette skipet. De ser for seg at de er en av menneskene på skipet og skriver en dagbokside om det de opplever. 

 • Forskerskolen

  Arena 5–7

  Artikkel

  Prøv dere som samfunnsforskere

  Utforskende aktivitet hvor elevene kan bruke det de har lært i forskerskolen i et eget prosjekt.Utforskende aktivitet hvor elevene kan bruke det de har lært i forskerskolen i et eget prosjekt.

 • Lovlig unormal

  Arena 5–7

  Artikkel

  Å bryte med normene

  Elevene leser om hva som kan skje når normer brytes og skriver leserinnlegg om normer i temaet "Lovlig unormal" i Arena 5 . Elevene leser om hva som kan skje når normer brytes og skriver leserinnlegg om normer i temaet "Lovlig unormal" i Arena 5 . 

 • I have a dream

  Arena 5–7

  Artikkel

  Skriv tale!

  Elevene skriver sin egen tale om noe de har lært i arbeid med temaet "I have a dream". Forslag til tema for talen er: fordommer, diskriminering, rasisme, fellesskap eller egen drøm for framtiden. Elevene skriver i skriveramme. Elevene skriver sin egen tale om noe de har lært i arbeid med temaet "I have a dream". Forslag til tema for talen er: fordommer, diskriminering, rasisme, fellesskap eller egen drøm for framtiden. Elevene skriver i skriveramme. 

 • Alle er som ingen andre

  Arena 5–7

  Artikkel

  Spør eksperten!

  Elevene skal planlegge og gjennomføre et intervju med en ekspert på et av temaene de har jobbet med i «Alle er som ingen andre». Elevene skal planlegge og gjennomføre et intervju med en ekspert på et av temaene de har jobbet med i «Alle er som ingen andre». 

 • Forskerskolen

  Arena 5–7

  Artikkel

  Intervju

  Forsker Kamilla forteller om forskningsmetoden intervju. Elevene leser om metoden og lager en egen intervjuguide. Forsker Kamilla forteller om forskningsmetoden intervju. Elevene leser om metoden og lager en egen intervjuguide. 

 • Forskerskolen

  Arena 5–7

  Artikkel

  Spørreskjema

  Elevene leser om spørreskjema og åpne og lukkede spørsmål. De skriver egne spørsmål til et spørreskjema om barn og gaming. Elevene leser om spørreskjema og åpne og lukkede spørsmål. De skriver egne spørsmål til et spørreskjema om barn og gaming. 

 • Forskerskolen

  Arena 5–7

  Artikkel

  Gjennomfør et intervju

  Elevene planlegger og gjennomfører et intervju i temaet "Forskerskolen". Elevene planlegger og gjennomfører et intervju i temaet "Forskerskolen". 

  Jente blir intervjuet, og intervjueren holder en mikrofon mot ansiktet til jenta. Hun skal svare inn i mikrofonen. Bare jenta og mikrofonen vises.
 • Grenseland

  Arena 5–7

  Artikkel

  Si unnskyld

  Elevene øver seg i hva de kan gjøre dersom de bryter noen andres grenser. De skriver en melding hvor de sier unnskyld.  Elevene øver seg i hva de kan gjøre dersom de bryter noen andres grenser. De skriver en melding hvor de sier unnskyld.  

 • Jorda er hjemmet vårt

  Arena 5–7

  Artikkel

  Skogen på Rapa Nui

  Elevene får mer informasjon om øysamfunnet Rapa Nui gjennom å lese om skogressursene på øya. Elevene fyller til slutt ut rute nummer fire i skriverammen om Rapa Nui: "Hvordan tror du mangelen på skog påvirker øya og livet på Rapa Nui?"Elevene får mer informasjon om øysamfunnet Rapa Nui gjennom å lese om skogressursene på øya. Elevene fyller til slutt ut rute nummer fire i skriverammen om Rapa Nui: "Hvordan tror du mangelen på skog påvirker øya og livet på Rapa Nui?"

  Rapanui_skog_thumb.png
 • Forskerskolen

  Arena 5–7

  Artikkel

  Hypoteser og problemstillinger

  Elevene møter forsker Kamilla som forteller om hvordan et forskningsprosjekt kan settes i gang. Elevene leser om hypoteser og problemstillinger, og arbeider med oppgaver i læringspar. Elevene møter forsker Kamilla som forteller om hvordan et forskningsprosjekt kan settes i gang. Elevene leser om hypoteser og problemstillinger, og arbeider med oppgaver i læringspar. 

 • Innhold

  Arena 5–7

  Artikkel

  Å bryte med normene

  Elevene leser om hva som kan skje når normer brytes og skriver leserinnlegg om normer i temaet "Lovlig unormal" i Arena 5 . Elevene leser om hva som kan skje når normer brytes og skriver leserinnlegg om normer i temaet "Lovlig unormal" i Arena 5 . 

 • Jorda er hjemmet vårt

  Arena 5–7

  Artikkel

  Maten på Rapa Nui

  Elevene får mer informasjon om øysamfunnet Rapa Nui gjennom å lese om jordbruket på øya. Elevene fyller til slutt ut rute nummer fem i skriverammen om Rapa Nui: "Hvordan tror du mangelen på mat påvirker øya og livet på Rapa Nui?"Elevene får mer informasjon om øysamfunnet Rapa Nui gjennom å lese om jordbruket på øya. Elevene fyller til slutt ut rute nummer fem i skriverammen om Rapa Nui: "Hvordan tror du mangelen på mat påvirker øya og livet på Rapa Nui?"

  Rapanui_mat_thumb.png
 • Grenseland

  Arena 5–7

  Artikkel

  Min innerste grind

  Elevene reflekterer rundt personlige grenser, og hva de synes er greit og ikke greit å dele med andre. Elevene reflekterer rundt personlige grenser, og hva de synes er greit og ikke greit å dele med andre. 

  Føttene til to personer står rett overfor hverandre. Men det er en tykk gul stripe mellom dem, så de kan ikke tråkke over streken til der hvor den andre står.
 • I have a dream

  Arena 5–7

  Artikkel

  Hva er rasisme?

  Elevene leser og reflekterer over hva rasisme er, og skriver en egen forklaring på begrepet etter å ha funnet og utforsket ulike troverdige kilder. Elevene leser og reflekterer over hva rasisme er, og skriver en egen forklaring på begrepet etter å ha funnet og utforsket ulike troverdige kilder.