Hopp til hovedinnhold

Søk

38 treff

 • Norge på kryss og tvers

  Arena 1–4

  Artikkel

  Byen – et landskap som mennesker har lagd

  En tekst som viser byenes utvikling. I tillegg skal elevene utforske utviklingen på eget hjemsted.

 • Norge på kryss og tvers

  Arena 1–4

  Artikkel

  Jordbruket – mat til folk og dyr

  Artikkel om jordbruk med eksempler på hvor det drives jordbruk.

 • Jorda er hjemmet vårt

  Arena 5–7

  Artikkel

  Hva bruker du vann til?

  Elevene undersøker hva de bruker vann til i løpet av en dag, og sammenlikner forbruket sitt med en læringspartner. Elevene undersøker hva de bruker vann til i løpet av en dag, og sammenlikner forbruket sitt med en læringspartner. 

  sammenlikn_thumb.png
 • Jorda er hjemmet vårt

  Arena 5–7

  Artikkel

  Undersøk tropisk regnskog

  Elevene undersøker tropisk regnskog i ulike kilder på nett, og lager en presentasjon med tekst, bilder, lyd og kart. Elevene undersøker tropisk regnskog i ulike kilder på nett, og lager en presentasjon med tekst, bilder, lyd og kart. 

 • Jorda er hjemmet vårt

  Arena 5–7

  Artikkel

  En reise i ulike landskap

  Elevene leser om hva et landskap er og hvilke ulike landskapstyper vi har. De lærer om hvordan mennesker kan prege landskapene vi lever i, og utforsker selv landskaper i nærområdet og begrunner hvorfor de mener landskapet er formet av mennesker eller av naturen. Elevene leser om hva et landskap er og hvilke ulike landskapstyper vi har. De lærer om hvordan mennesker kan prege landskapene vi lever i, og utforsker selv landskaper i nærområdet og begrunner hvorfor de mener landskapet er formet av mennesker eller av naturen. 

 • Jorda er hjemmet vårt

  Arena 5–7

  Artikkel

  Utforsk en by

  Elevene velger en av de beste og en av de verste byene å bo i, og lager en presentasjon med bilder, tekst og kart om disse to byene. Elevene velger en av de beste og en av de verste byene å bo i, og lager en presentasjon med bilder, tekst og kart om disse to byene. 

 • Norge på kryss og tvers

  Arena 1–4

  Artikkel

  Norge har ulike landskap

  Tekst og bilder av ulike natur- og kulturlandskap i Norge.

 • Påvirket

  Arena 5–7

  Artikkel

  Mikrolån

  Elevene leser om mikrolån, og utforsker hvordan mikrolån bidrar til en bærekraftig utvikling. Elevene leser om mikrolån, og utforsker hvordan mikrolån bidrar til en bærekraftig utvikling. 

 • Påvirket

  Arena 5–7

  Artikkel

  Når jeg påvirker

  Elevene leser om og reflekterer over hvordan de selv er med på å påvirke verden med tanke på forbruk. Elevene utforsker Norges forbruk, og sammenlikner dette med forbruket i andre land i verden. Elevene leser om og reflekterer over hvordan de selv er med på å påvirke verden med tanke på forbruk. Elevene utforsker Norges forbruk, og sammenlikner dette med forbruket i andre land i verden. 

 • Jorda er hjemmet vårt

  Arena 5–7

  Artikkel

  Design den bærekraftige byen

  Elevene skal designe en bærekraftig bydel i tråd med bærekraftsmål nummer 11 om bærekraftige byer. Elevene får oppgitt informasjon om noen av beboerne i bydelen, og med utgangspunkt i disse beboerne skal elevene tenke ut hvilke behov og ønsker de har for fritidsområder, transport og butikker. Elevene lager en presentasjon om bydelen sin. De kan jobbe i grupper eller i læringspar. Elevene skal designe en bærekraftig bydel i tråd med bærekraftsmål nummer 11 om bærekraftige byer. Elevene får oppgitt informasjon om noen av beboerne i bydelen, og med utgangspunkt i disse beboerne skal elevene tenke ut hvilke behov og ønsker de har for fritidsområder, transport og butikker. Elevene lager en presentasjon om bydelen sin. De kan jobbe i grupper eller i læringspar. 

 • Påvirket

  Arena 5–7

  Artikkel

  Hvordan kan jeg ha et bærekraftig forbruk?

  Elevene reflekterer over hvordan de kan bidra til et bærekraftig forbruk, og lager en tipsliste til klassen for hva dere skal se etter når dere handler. Elevene reflekterer over hvordan de kan bidra til et bærekraftig forbruk, og lager en tipsliste til klassen for hva dere skal se etter når dere handler. 

 • Jorda er hjemmet vårt

  Arena 5–7

  Artikkel

  En fortelling om et samfunn som kollapset

  Elevene får mer informasjon om øysamfunnet Rapa Nui gjennom å lese en tekst og snakke sammen om spørsmål til teksten. Elevene fyller til slutt ut rute nummer to i skriverammen om Rapa Nui med fem setninger om det de nå har lært om øysamfunnet. Elevene får mer informasjon om øysamfunnet Rapa Nui gjennom å lese en tekst og snakke sammen om spørsmål til teksten. Elevene fyller til slutt ut rute nummer to i skriverammen om Rapa Nui med fem setninger om det de nå har lært om øysamfunnet. 

  Rapanui_Om_thumb.png
 • Jorda er hjemmet vårt

  Arena 5–7

  Artikkel

  Maten på Rapa Nui

  Elevene får mer informasjon om øysamfunnet Rapa Nui gjennom å lese om jordbruket på øya. Elevene fyller til slutt ut rute nummer fem i skriverammen om Rapa Nui: "Hvordan tror du mangelen på mat påvirker øya og livet på Rapa Nui?"Elevene får mer informasjon om øysamfunnet Rapa Nui gjennom å lese om jordbruket på øya. Elevene fyller til slutt ut rute nummer fem i skriverammen om Rapa Nui: "Hvordan tror du mangelen på mat påvirker øya og livet på Rapa Nui?"

  Rapanui_mat_thumb.png
 • Jorda er hjemmet vårt

  Arena 5–7

  Artikkel

  Byen

  Elevene får vite hva som kjennetegner en by, og utforsker også hva som gjør byer gode og dårlige å leve i. De arbeider med bærekraftsmål nummer 11 "Bærekraftige byer og samfunn", og reflekterer rundt hva som kan gjøre byene mer bærekraftige. Elevene får vite hva som kjennetegner en by, og utforsker også hva som gjør byer gode og dårlige å leve i. De arbeider med bærekraftsmål nummer 11 "Bærekraftige byer og samfunn", og reflekterer rundt hva som kan gjøre byene mer bærekraftige. 

 • Skogen

  Arena 5–7

  Læringsløp

  Skogen

  Gjennom ulike tekster og oppgaver utforsker elevene måter å bevare skogen på, blir kjent med taigaen og får vite hvordan skogen er viktig for liv på jorda. Gjennom ulike tekster og oppgaver utforsker elevene måter å bevare skogen på, blir kjent med taigaen og får vite hvordan skogen er viktig for liv på jorda. 

 • Bergtatt av fjellene

  Arena 5–7

  Læringsløp

  Bergtatt av fjellene

  Gjennom å arbeide med tekster og oppgaver utforsker elevene hvordan vi bruker fjellene og mineralene som finnes i dem, samt diskuterer hvordan ressurser i fjellene kan skape konflikter. Gjennom å arbeide med tekster og oppgaver utforsker elevene hvordan vi bruker fjellene og mineralene som finnes i dem, samt diskuterer hvordan ressurser i fjellene kan skape konflikter. 

 • Økonomieksperten svarer!

  Arena 5–7

  Læringsløp

  Økonomieksperten svarer!

  I dette læringsløpet skal du få gode tips og råd om penger, sparing og  fra økonomiekspert Silje Sandmæl. Silje brenner for at vi alle skal lære mer om penger, og hun synes det er spesielt viktig at barn lærer om penger før de begynner å bruke penger. I dette læringsløpet skal du få gode tips og råd om penger, sparing og  fra økonomiekspert Silje Sandmæl. Silje brenner for at vi alle skal lære mer om penger, og hun synes det er spesielt viktig at barn lærer om penger før de begynner å bruke penger. 

 • Jorda er hjemmet vårt

  Arena 5–7

  Artikkel

  Skogen på Rapa Nui

  Elevene får mer informasjon om øysamfunnet Rapa Nui gjennom å lese om skogressursene på øya. Elevene fyller til slutt ut rute nummer fire i skriverammen om Rapa Nui: "Hvordan tror du mangelen på skog påvirker øya og livet på Rapa Nui?"Elevene får mer informasjon om øysamfunnet Rapa Nui gjennom å lese om skogressursene på øya. Elevene fyller til slutt ut rute nummer fire i skriverammen om Rapa Nui: "Hvordan tror du mangelen på skog påvirker øya og livet på Rapa Nui?"

  Rapanui_skog_thumb.png
 • Alle menneskers rettigheter

  Arena 5–7

  Læringsløp

  Alle menneskers rettigheter

  Har du hørt om menneskerettighetene? Menneskerettighetene er rettigheter og friheter som gjelder for alle mennesker i verden, uansett hvem vi er, og hvor vi bor. Selv om menneskerettighetene er like for alle, lever vi ulike liv. Ikke alle mennesker får rettighetene sine oppfylt. Har du hørt om menneskerettighetene? Menneskerettighetene er rettigheter og friheter som gjelder for alle mennesker i verden, uansett hvem vi er, og hvor vi bor. Selv om menneskerettighetene er like for alle, lever vi ulike liv. Ikke alle mennesker får rettighetene sine oppfylt. 

 • Alle mennesker er like mye verdt

  Arena 5–7

  Læringsløp

  Alle mennesker er like mye verdt

  Verdenserklæringen om menneskerettigheter slår fast at alle mennesker er like mye verdt. Man må ikke ha statsborgerskap eller være frisk eller tro på en spesiell religion for at menneskerettighetene skal gjelde. At alle er like mye verdt, er den aller viktigste tanken som menneskerettighetene bygger på.Verdenserklæringen om menneskerettigheter slår fast at alle mennesker er like mye verdt. Man må ikke ha statsborgerskap eller være frisk eller tro på en spesiell religion for at menneskerettighetene skal gjelde. At alle er like mye verdt, er den aller viktigste tanken som menneskerettighetene bygger på.