Hopp til hovedinnhold

Søk

224 treff

 • Innhold

  Solaris 5–7

  Artikkel

  Dag snakker om nordområdene

  Møt Dag O Hessen. Han er professor i biologi og har utgitt mange bøker både for barn og voksne. I denne filmen snakker han om nordområdene og hvorfor de er viktige.

  Forside til filmen \"Dag snakker om nordområdene\".
 • Jorda er hjemmet vårt

  Arena 5–7

  Artikkel

  Hva bruker du vann til?

  Elevene undersøker hva de bruker vann til i løpet av en dag, og sammenlikner forbruket sitt med en læringspartner. Elevene undersøker hva de bruker vann til i løpet av en dag, og sammenlikner forbruket sitt med en læringspartner. 

  sammenlikn_thumb.png
 • Systemene i og rundt oss

  Gente 8–10

  Artikkel

  Matsvinn

  Utforskende aktivitet knyttet til matsvinn, og hvordan teknologi kan løse problemet.Utforskende aktivitet knyttet til matsvinn, og hvordan teknologi kan løse problemet.

 • Reduce, Reuse and Recycle

  Quest 5–7

  Læringsløp

  Reduce, Reuse and Recycle Checklist

  Språkaktivitet knyttet til temaet reduce, reuse og recycling.

  Thumbnail.
 • Næringskjeder og næringsnett i ferskvann

  Gente 8–10

  Læringsløp

  Næringskjeder og næringsnett i ferskvann

  Et læringsløp om næringskjeder og næringsnett i ferskvann.Et læringsløp om næringskjeder og næringsnett i ferskvann.

 • Intro – The Three Rs

  Quest 5–7

  Læringsløp

  Vocabulary

  Trekk riktig tekst til riktig bilde.

  Thumbnail.
 • Biologisk mangfold i nordområdene

  Gente 8–10

  Artikkel

  Tiltak for å bevare biologisk mangfold i nordområdene

  Aktivitet knyttet til hvilke tiltak man kan gjøre for å bevare biologisk mangfold i nordområdene.Aktivitet knyttet til hvilke tiltak man kan gjøre for å bevare biologisk mangfold i nordområdene.

  Tiltak for å bevare biologisk mangfold i nordområdene_thumb.png
 • March, April

  Quest 5–7

  Video

 • Intro – Tell Us about Tellus

  Momente 2

  Læringsløp

  I Am the Earth

  Sangen "I Am the Earth", med tekst.

  Thumbnail.
 • Innhold

  Psykologi 1–2

  Artikkel

  Pia snakker om sin favorittart

  Møt Pia Ve Dahlen. Hun er marinbiolog og elsker å snakke om livet i havet. I denne filmen snakker hun om sine favorittarter i havet.

  Foto fra filminnspilling med Pia Ve Dahlen.
 • Kids Can Save the Planet

  Quest 5–7

  Læringsløp

  Fill in the missing words

  Lytt til teksten og fyll inn ordene som mangler.

 • Songs

  Quest 5–7

  Artikkel

  Earth We're in it Together

  En sang om å ta vare på jorda.

  Thumbnail.
 • Biologisk mangfold i nordområdene

  Solaris 5–7

  Artikkel

  Utforsk laksefiske i Tanaelva

  Utforskende aktivitet knyttet til laksefiske og bruken av tradisjonelle fiskemetoder i Tanaelva.Utforskende aktivitet knyttet til laksefiske og bruken av tradisjonelle fiskemetoder i Tanaelva.

  Utforsk laksefiske i Tanaelva_thumb.png
 • Write: Poster

  Quest 5–7

  Læringsløp

  Write a poster

  Skriveramme og modelltekst til plakat.

  Thumbnail.
 • Jorda er hjemmet vårt

  Arena 5–7

  Artikkel

  Undersøk tropisk regnskog

  Elevene undersøker tropisk regnskog i ulike kilder på nett, og lager en presentasjon med tekst, bilder, lyd og kart. Elevene undersøker tropisk regnskog i ulike kilder på nett, og lager en presentasjon med tekst, bilder, lyd og kart. 

 • Jorda er hjemmet vårt

  Arena 5–7

  Artikkel

  En reise i ulike landskap

  Elevene leser om hva et landskap er og hvilke ulike landskapstyper vi har. De lærer om hvordan mennesker kan prege landskapene vi lever i, og utforsker selv landskaper i nærområdet og begrunner hvorfor de mener landskapet er formet av mennesker eller av naturen. Elevene leser om hva et landskap er og hvilke ulike landskapstyper vi har. De lærer om hvordan mennesker kan prege landskapene vi lever i, og utforsker selv landskaper i nærområdet og begrunner hvorfor de mener landskapet er formet av mennesker eller av naturen. 

 • Kids Can Save the Planet

  Quest 5–7

  Læringsløp

  Get started

  Find the words in this word search game.

 • Reduce, Reuse and Recycle

  Quest 5–7

  Læringsløp

  Make a Collage Greeting Card

  Aktivitet hvor elevene kan lage egne kort.

  Thumbnail.
 • Australia's Great Barrier Reef

  Quest 5–7

  Læringsløp

  Australia's Great Barrier Reef

  Læringsløp om korallrevet The Great Barrier Reef.Læringsløp om korallrevet The Great Barrier Reef.

  Great Barrier Reef
 • Biologisk mangfold i nordområdene

  Gente 8–10

  Artikkel

  Lag brosjyre om isbjørn

  Hvordan kan mennesker bidra til å bevare isbjørnbestanden på Svalbard? Dette skal du undersøke og lage en informasjonsbrosjyre om. Følg stegene nedenfor når du arbeider.

  Lag en brosjyre om isbjørn_thumb.png