Hopp til hovedinnhold

Søk

29 treff

 • Fiction

  Gente 8–10

  Artikkel

  On the Way to School

  Tekst til temaet A Day in My LifeTekst til temaet A Day in My Life

  En gutt løper til skolen. Han vinker og smiler.
 • Verbs

  Gente 8–10

  Læringsløp

  Hop on Board!

  What do you do every day?

  dobbeldekker buss
 • Intro – A Day in My Life

  Gente 8–10

  Læringsløp

  Intro – A Day in My Life

  Læringsløp til temaet "A Day in My Life"Læringsløp til temaet "A Day in My Life"

  En gutt pakker skolesekken.
 • Going to School

  Gente 8–10

  Læringsløp

  Going to School

  Læringsløp til A Day in My LifeLæringsløp til A Day in My Life

  En gutt løper til skolen. Han vinker og smiler.
 • Spare Time

  Gente 8–10

  Læringsløp

  Hop on Board!

  What do you do in your spare time?

  Zoom løper til bussen.
 • My Quest

  Gente 8–10

  Læringsløp

  My Quest

  Læringsløp til A Day in My LifeLæringsløp til A Day in My Life

  Oppdrag
 • Facts

  Gente 8–10

  Artikkel

  Michael J. Jordan

  FaktatekstFaktatekst

  En basketball. Markert med rødt lesenivå.
 • Going to School

  Gente 8–10

  Læringsløp

  Hop on Board!

  How do you get to school? Where do you go and who do you see?

 • My Quest

  Gente 8–10

  Læringsløp

  Hop on Board!

  Samtalestarter til A Day in My Life

  dobbeldekker buss
 • Intro – A Day in My Life

  Gente 8–10

  Læringsløp

  A Day in My Life

  Oppgave til læringsløpet  A Day in My LifeOppgave til læringsløpet  A Day in My Life

 • Næringskjeder og næringsnett i ferskvann

  Gente 8–10

  Læringsløp

  Næringskjeder og næringsnett i ferskvann

  Et læringsløp om næringskjeder og næringsnett i ferskvann.Et læringsløp om næringskjeder og næringsnett i ferskvann.

 • Pigghuder

  Gente 8–10

  Læringsløp

  Pigghuder

  Læringsløp om pigghuder.Læringsløp om pigghuder.

 • Kjennetegn på liv

  Gente 8–10

  Artikkel

  Mat og vann

  Mat og vann er livsviktig for alle levende organismer. Hvor lenge kan et menneske klare seg uten mat og vann?

 • Biologisk mangfold i nordområdene

  Gente 8–10

  Artikkel

  Lag brosjyre om isbjørn

  Hvordan kan mennesker bidra til å bevare isbjørnbestanden på Svalbard? Dette skal du undersøke og lage en informasjonsbrosjyre om. Følg stegene nedenfor når du arbeider.

  Lag en brosjyre om isbjørn_thumb.png
 • Livet i Barentshavet

  Gente 8–10

  Læringsløp

  Livet i Barentshavet

  Et læringsløp om næringskjeder og næringsnett i Barentshavet.Et læringsløp om næringskjeder og næringsnett i Barentshavet.

 • The Wake-up Call

  Gente 8–10

  Læringsløp

  Bus Stop

  Samtaleoppgave

  Busstopp
 • Leddyr

  Gente 8–10

  Læringsløp

  Leddyr

  Læringsløp om leddyr. Dette er en stor hovedgruppe med mange store undergrupper for eksempel tusenbein, skolopender, krepsdyr, insekter og edderkoppdyr.Læringsløp om leddyr. Dette er en stor hovedgruppe med mange store undergrupper for eksempel tusenbein, skolopender, krepsdyr, insekter og edderkoppdyr.

 • Virveldyr

  Gente 8–10

  Artikkel

  Bruskfisker og beinfisker

  Selv om mange av de svømmende organismene i havet ligner på hverandre er det flere ting som skiller de fra hverandre. Som du har lært tidligere er det skjeletter som holder oss oppe, men hos noen arter er skjelettet bygget opp av brusk. I denne oppgaven skal du få lære mer om forskjeller mellom beinfisker og bruskfisker, og du kan undersøke nærmere hva brusk faktisk er!

  Bruskfisk vs beinfisk_thumb.png
 • Innhold

  Gente 8–10

  Artikkel

  Dyr du kan finne under steiner, stokker og dødt løv

  Utforskende aktivitet knyttet til dyregrupper og særtrekk.Utforskende aktivitet knyttet til dyregrupper og særtrekk.

  Thumbnail.
 • Innhold

  Gente 8–10

  Artikkel

  Plantefamilier

  Lag et flerkolonneskjema, og finn ut om de ulike plantene i aktiviteten.

  Thumbnail.